Veiligheid van bomen controleren middels BVC

Vermeer Boomtechniek (Boomveiligheidscontroleur (BVC), Boomveiligheidsinspecteur (BVI) en Data Inspecteur Bomen (DIB) kan de veiligheid van uw bomen controleren en inspecteren middels een VTA. Hierbij ontvangt u advies op papier .

Bomen zijn levende organisme en kunnen in de loop van hun leven dus ook problemen ondervinden met hun gezondheid. Net zoals wij mensen moeten we af en toe een check up krijgen om te kijken of alles nog wel in orde is en in het geval van bomen alles nog wel veilig is voor de omgeving.

Hier komt de BVC-controle om te hoek kijken. Het visual tree assesment (VTA) kijkt naar de boom om eventuele gebreken of verslechterde conditie vast te stellen. We kijken in het geval van VTA naar conditie, problemen in de kroon zoals gebroken takken of dood hout. Ook wordt gekeken naar ernstige plakoksels of andere aantastingen als rot en schimmels.

De BVC valt onder de algemeen zorgplicht voor bomen waar iedere boomeigenaar en/of boombeheerder zich aan moet houden.
Door een BVC uit te laten voeren voldoet u aan de zorgplicht voor bomen die gesteld is binnen het wettelijk kader zorgplicht.


Conclusies uit BVC

  • Boom zonder gebreken, de boom is veilig voor minimaal 3 jaar
  • attentieboom, er is een mogelijk veiligheidsrisico geconstateerd wat binnen 3 jaar voor een gevaarzetting kan zorgen.
  • risicoboom, er is een gevaarzetting geconstateerd en er moeten maatregelen getroffen worden zoals snoei, kap of nader onderzoek.

Acties na BVC

Mocht uit een bij de controle naar voor zijn gekomen dat de boom een attentie of risicoboom is dan zijn er twee opties die naar voor komen:

Verhoogde zorgplicht. Hierbij wordt naar de gevaarsituatie van de boom gekeken zoals de locatie, het geconstateerde gebrek en van daaruit wordt bepaald wanneer de volgende controle plaats vindt. Dit in minimaal 1x per jaar.

Onderzoeksplicht, deze wordt vaak toegepast als er niet duidelijk is wat de gevolgen van het gebrek zijn of wat het gebrek eventueel is, zoals bij bijvoorbeeld spontaan blad uitval of tak breuk of sterfte. Nader onderzoek naar de aantasting en gevaarzetting is in dit geval verplicht en dit moet aantoonbaar zijn gedaan door een gecertificeerd persoon.

Vermeer Boomtechniek beschikt over de benodigde papieren als boomveiligheidcontroleur (BVC) én boomveiligheidsinspecteur (BVI).


Wilt u aan afspraak maken om uw boom of bomen te laten controleren neem contact met ons op.
Ook voor gemeentes of land beheerders voeren wij graag VTA-controles uit.

No comments.