Snoeien van bomen

Vermeer Boomtechniek (Gecertificeerd European Tree Worker) kan voor u bomen snoeien middels begeleidingssnoei of onderhoudssnoei. Ook snoeiadvies!

Bomen snoeien zich van nature zelf, maar met huizen, wegen, wandelpaden en andere obstakels is het soms nodig om in te grijpen en snoeiwerkzaamheden toe te passen bij bomen.

Binnen het snoeien kennen we twee soorten snoei:


Begeleidingssnoei

Dit is de snoeifase vanaf het moment van aanplant totdat het een volwassen boom is met een takvrije hoogte. Binnen deze snoeifase verwijderen we alle probleemtakken, zoals te dikke takken, schuurtakken, (ernstige) plakoksels, takken die te in het rij- of wandelprofiel hangen, richting huizen of andere objecten dreigen te groeien zoals lantaarnpalen, verkeersborden of andere zaken. Daarnaast is het streven de boom te laten groeien naar de takvrije hoogte, wat we opkronen noemen. Op deze manier werken we naar een gezonde volwassen boom toe die zo min mogelijk belemmerd wordt in de groei.


Onderhoudssnoei

Deze snoei wordt toegepast bij bomen die vrijuit groeien of bij bomen in de halfwas fase die de takvrije hoogte hebben bereikt, om de veiligheid te waarborgen. Denk hierbij aan het waarborgen van een vrij rijprofiel/wandelprofiel, dood hout of takken die tegen of naar huizen/objecten dreigen te groeien. Daarnaast geldt dit ook voor takken die door weer of andere omstandigheden zijn uitgebroken en verwijderd moeten worden.

De meest voorkomende snoeivorm bij u als particulier zal onderhoudssnoei zijn. Denk hier bij aan snoeiwerkzaamheden om dood hout te verwijderen, een boom die te groot geworden is of vormsnoei, zoals knotten.
Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor de bomen die op uw grond staan en heeft u daar ook een wettelijke zorgplicht voor. Dit houdt in dat u moet doen wat in uw macht ligt de boom veilig te houden voor de omgeving.


Regels ‘Wettelijk kader Zorgplicht

De boomeigenaar/-beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade door bomen of takken indien er onvoldoende zorg aan de boom of takken is besteed.

De zorg moet aantoonbaar zijn, u moet dus kunnen laten zien dat u alles binnen uw macht gedaan heeft om de boomveiligheid te waarborgen.


Wat te doen als boomeigenaar? (of uitbesteden)

  • Regelmatig(e) en systematisch(e) visuele controle en onderhoud aan de boom (laten doen)
  • controle rondom en in de directe omgeving van de boom
  • kennis van de bomen die u heeft staan
  • registratie van de controle en onderhoud

Heeft u bomen in uw tuin staan? Wij komen graag een kijkje nemen, advies geven en eventueel snoeiwerkzaamheden uitvoeren. Tevens kunnen wij een controleformulier afgeven waarmee u aan de wettelijke kaders voldoet.
Neem hier contact met ons op.


Snoeihout versnipperen

Wij beschikken over een kleine, maar krachtige mobiele hakselaar die takken tot 15 cm kan versnipperen. Met een wielbasis van 88 cm kan hij in de meeste gevallen in de tuin gebruikt worden.

Het versnipperde hout kan achterblijven en verspreid worden in de borders als bodembedekking wat bijdraagt aan een goede bodemcultuur. Ook zorgt het ervoor dat de grond het vocht beter vast houdt.

Wilt u het versnipperde hout niet in uw tuin, dan kunt u er ook voor kiezen om het versnipperde takhout door ons te laten afvoeren.

No comments.