Boomtechnisch Advies

Bomen zijn van groot belang voor onze samenleving. Ze leveren zuurstof, verkoeling, nemen CO2 en luchtvervuiling op, hebben een groot aandeel in de wateropslag, zijn een leefomgeving voor duizenden organismes en  geven karakter aan onze moderne, stenen wereld. We gaan er vaak vanuit dat bomen altijd en overal maar groeien. Helaas is dit niet het geval. Een boom groot laten worden is één ding, maar om een boom ook gezond groot en oud te laten worden is een tweede ding.

Of het nu gaat om het behouden en toekomstbestendig maken van bestaande bomen en daarbij duurzaam te behouden of het nu gaat om het aanplanten van nieuwe bomen binnen bijvoorbeeld een nieuwe wijk of geherstructureerde weg: bomen groeien niet zomaar, zeker binnen het stedelijk gebied is het van belang dat er een goed plan gemaakt wordt om de bomen een goede toekomst te kunnen bieden waardoor bomen duurzaam worden en hun volle potentiële waarde tot uiting kan komen. Investeren in een goed plan en advies voor bomen bespaart uiteindelijk kosten en is beter voor klimaat en omgeving.

Vermeer Boomtechniek is gecertificeerd als European Tree Technician (ETT) en is een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau dat u kan ondersteunen en advies uit kan brengen rondom de volgende onderwerpen:

  • Boomtechnisch onderzoek.
  • Nader boomtechnisch onderzoek.
  • Boomtechnisch advies bij het vormen van plannen en ontwerpen.
  • Advies over sortimentskeuze
  • Advies en toezicht met betrekking tot bomen en werkzaamheden.
  • Boomtechnisch toezicht
  • Groeiplaatsadvies
  • Groeiplaatscontrole
  • Verplantbaarheidsonderzoek
  • Boomtechnisch advies bij het opstellen van bestekken.

Neem contact met ons op voor boomtechnisch advies.